Misja i wizja

Misja

Naszym najważniejszym celem jest promowanie i rozwijanie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Sławna, przyległej gminy oraz powiatu sławieńskiego. Robimy to poprzez budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego, kompleksowego i zindywidualizowanego szkolenia z zachowaniem zasad fair play oraz dużym naciskiem na wychowanie poprzez sport. Stawiamy na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. Umożliwiamy rozwijanie sportowych pasji i zainteresowań zarówno naszych zawodniczek, zawodników jak i trenerów oraz odkrywanie i szkolenie talentów mogących w przyszłości grać w drużynach zawodowych.

Wizja

Działanie w uporządkowanym i harmonijnym systemie organizacyjnym i sportowym, klarownym dla wszystkich uczestników: zawodników, trenerów, rodziców, władz z jednoczesnym otwarciem się na nowych potencjalnych partnerów – dzieci, rodziców, trenerów oraz świat biznesu.